zondag 5 februari 2012

Bijeenkomst 2 02-02-2012 Het theoretische kader deel 1

Vrijdag 2 februari was 2e bijeenkomst onderwijsleerpsychologie. Hanneke ving aan met een korte introductie op leergeschiedenis* en hoe je nu tegen leren aankijkt. Wat is de rol van je visie op onderwijs en wat betekent dit voor de visie op onderwijs die het team uitdraagt en de organisatie waarin je werkzaam bent.
Bekend terein voor mij (zie BLOG van 19 dec, 3 nov, 23 okt en 12 okt).
Daarnaast legt Hanneke de nadruk op het komen tot een theoretisch kader:
PPT Onderwijsleerpsychologie de Laat
02022012

Hanneke haalt Geerdink (2008) aan, die schrijft:
De wijze waarop mensen betekenis geven aan situaties, de keuzes die ze daarin doen, en het handelen daarin wordt mede bepaald door ervaringen uit het verleden en verwachtingen naar de toekomst.
Dr. G.M.T. Geerdink, Associate Lector ‘Seksediversiteit in het onderwijs’ aan de faculteit educatie hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het citaat komt uit:
'Onderzoeken vanuit het biografisch perspectief, gebruikmakend van de biografische methode'.
Tijdschrift voor lerarenopleiders. 29 (4), 27-35.
Het is goed te lezen dat we niet leven in het verleden maar juist ook de blik vooruit richten, een open deur, zeker maar dit impliceert wat mij betreft dat leren ook op die wijze vorm gegeven kan worden. Het zou goed zijn dat ik in het team en met het team de balans opmaak welke lesmethoden hebben nu goed gewerkt de afgelopen jaren en welke niet en hoe kunnen we die goede ervaringen een plek geven in de leef- en leeromgeving van onze student.

Ik heb mijn masterstudiegenoot Jan H. getipt over deze lector omdat zij ook de relatie tussen keuze betatechniek en sekse-verschil beschrijft. Jan reageerde promt; 'Ja Astrid deze vrouw was ook op het ATEE congres in Riga'.
Ai wist ik niet meer of eerlijk gezegd heb ik niet geweten. Wat is dat toch met het geheugen, ik lees er veel over en ik kijk het programma op de zondagavond 'Het brein gekraakt' bij de docu-reeks Focus op NL2.
Mijn geheugen heeft mij niet in de steek gelaten, ik heb het simpelweg niet gevoed!
Goed daar ligt een brug die ik niet kan laten liggen, Hanneke gaf de opdracht de leergeschiedenis in kaart te brengen aan de hand van ankerpunten. Want inzicht in mijn leergeschiedenis (met de relatie tot leertheorieen of inzichten door de jaren heen) geeft body aan de volgende uitspraak van Ruijters (2011) en daar waar Hanneke deze bijeenkomst mee begon:
PPT Onderwijsleerpsychologie de Laat
02022012
In mijn portfolio onderwijsleerpsychologie kom ik hier nog op terug.

*Historische beschrijving van het leren en ontwikkelen op individueel of organisatieniveau en het denken daarover.Geen opmerkingen:

Een reactie posten