zaterdag 28 januari 2012

Het verbreinen, deel 2

Het boek is uit.......meneer Jolles wat nu? Met honger naar meer heb ik het boek van prof. Jelle Jolles uit gelezen. In mijn BLOG van 9 januari schrijf ik al over het boek en ik ben nog steeds zo enthousiast als die dag, echter........hoe nu verder? Jolles eindigt het boek dat een brug moet worden geslagen en de dialoog moet worden gevoerd tussen onderwijs en hersen- en cognitiewetenschap.

Die dialoog die voer ik in de onderwijssetting waar ik werkzaam ben. Het helpt enorm dat mijn collega Judith colleges volgt bij hoogleraar Robert-Jan Simons, in het kader van de opleiding teamleider (een interne opleiding van de Amarantis Onderwijsgroep). Want dit is haar tweet na het eerste college:

Nieuwsgierigheid, trending toppic van het boek (zie BLOG 9-01), blijkbaar ook de lesspreuk van hoogleraar R-J Simons.
(Waar ik trouwens nu nieuwsgierig naar ben ....hoe krijg ik het originele tweet als bijlage in het BLOG ipv dat ik een foto maak van de tweet vanaf het beeldscherm!?)

Goed ter zake, die dialoog voeren op mesoniveau daar ben ik mee bezig maar wat vindt plaats op macroniveau? Ik ben benieuwd hoe dit bij  het ministerie van OCW plaats vindt. Ik heb gelezen op talentenkracht.nl dat OCW heeft geïnvesteerd in hun Talentenkracht-programma, maar als ik het goed begrijp is die investering nu klaar. Wat zijn de uitkomsten? En wat zegt minister Bijsterveldt hierover.
Ik geef hier het antwoord op de vraag die ik mij stel bij aanvang van dit BLOG. Daar op dat macroniveau ligt een 'uitdaging' of beter gezegd een curiosity voor mij.
Nu even niet, ik ga mij nu voorbereiden op het bezoek van Manon Ruijters as vrijdag op de Masterdag, Ruijters de auteur van Liefde voor Leren (2006) en in Bloei Trekken (2011). Ik ga zeker een vraag stellen over imaginair leren, 1 van de 4 vormen van leren die zij beschrijft (2011).....mateloos interessant!

woensdag 25 januari 2012

Studiecoach op bezoek

Op dinsdag 24 januari is Joan, mijn studiecoach van de Master Leren en Innoveren, op bezoek geweest op de School voor Gezondheidszorg (ROCASA) in Utrecht. Zo digitaal als ik bezig ben het afgelopen jaar zo dom ben ik dat ik van dit bezoek geen foto's heb gemaakt. Daarom even in het archief gedoken voor een mooi plaatje van ons Dudok gebouw op de Laan van Puntenburg 2 in Utrecht.
1976
Joan heeft kennisgemaakt met mijn opdrachtgever, mijn collega's en met de werkplek zelf. Daarna hebben we uitgebreid gesproken over het geplande criterium gericht gesprek (5 maart) naar aanleiding van het onderzoek-innovatie-portfolio (inleveren 17 feb). Wat kan en moet er allemaal in dat portfolio, wat is nu bewijs en wat niet en hoe past het mini-onderzoek in dit verhaal? Vragen die ik heb kunnen stellen. 1 ding is duidelijk ik heb zelf de regie over de inhoud, dus zal het portfolio gevuld worden met dat wat ik belangrijk vind en wat mijn niveau van aankomend master op het gebied van leren en innoveren vaststelt. We hebben gesproken over welke invloed de master heeft in mijn werk en privé. De kracht en de niet-kracht van KF, daarbij uitkomend op het verschil tussen weten en kennen. Iedereen kent wel wat maar niet iedereen weet dit te onderbouwen met feiten.
En afsluitend ook een datum vastgelegd voor een gesprek waarin het onderzoek-innovatie-voorstel centraal staat (5 maart na het CGG). Joan gaf de tip specifiek bewijs te zoeken dat het gebruik van sociale media ook een onderwijsvernieuwing is.
Binnenplein 1983
Tenslotte merkte Joan op dat het duidelijk is dat het team waarin ik werkzaam ben een team in beweging is, zo vertelde ik dat mijn collega Judith, die een interne opleiding volgt voor teamleider, les krijgt van Prof. Dr. Robert-Jan Simons. Een naam binnen onderwijsland, de man achter Het Nieuwe Leren al geeft hij aan die term niet meer te willen gebruiken, http://www.prima-online.nl/vo/robert-jan-simons-%E2%80%98ik-gebruik-de-term-nieuw-leren-liever-niet-meer%E2%80%99/

maandag 23 januari 2012

Mijlpaal 1

Texel zomer 2010
Afgelopen donderdag de 19e januari bereikte via de mail mij het prettige bericht dat de paper van het thema teamontwikkeling met een voldoende is beoordeeld door themakerndocent Hennie. De feedback en feedforward die bij de beoordeling genoteerd staat is pittig, het is nu zaak te analyseren hoe ik deze feedack in het eerste deel van het onderzoek-innovatie-opdracht terug kan laten komen.
Want de trein dendert door, morgen komt mijn studiecoach Joan op de werkplek langs en ik wil met haar al mijn vorderingen laten zien.
Op naar de volgende mijlpaal; een positieve waardering in de feedback/feedforward/ toekennings’ rapportage van thema 1.
Ter voorbereiding op het gesprek morgen met Joan heb ik vandaag gesproken met mijn teamleider en opdrachtgever Gerard over de laatste ontwikkelingen mbt de onderzoek-innovatie-opdracht: de educatieve toepassingen van WEB 2.0.
Hieronder illustratief een BLOG welke ik via een tweet binnenkreeg. Illustratief want Twitter brengt mij veel heel veel informatie over alles rondom WEB 2.0, blended learning etc. Ik ben blij met Twitter al heb ik soms last van het bomen-bos-syndroom.


BLOGJason Falls // Dec. 8, 2011 // 10:08 AMTeachers who resist using social media in the classroom are stripping their students of an essential component of their future success. Avoiding – or worse, banning – social media platforms for students prohibits them from being successful professionals in fields like accounting, chemistry, the arts and more


Met Gerard een goed gesprek gevoerd waar ik duidelijk ben geweest waar mijn passie ligt mbt de social media en dat ik nu wil gaan ontdekken of het gebruik van social media en peer tutoring een match oplevert bij onze BOL-studenten. Gerard gaf aan de ander kant ook aan dat wat hem betreft nog een doelgroep belicht kan worden in het verhaal van blended-learning en dat zijn met name de verkorte BBL trajecten. Een punt waar ik nu geen ruimte voor heb om uit te zoeken maar dat wel mijn aandacht heeft.
Aan Gerard ook de data van de studiumoogstdagen van dit jaar doorgegeven. En nu nog mijn criticalfriends daarvoor uitnodigen.

Via een tweet werd ik vandaag geattendeerd op het E-Learning Event 2012 op 3 en 4 april:
http://www.e-learningevent.nl/congres/
Een verzoek tot deelname heb ik gestuurd naar mijn leidinggevenden, het lijkt mij een goed congres met experts uit het buitenland, nieuwe inzichten en nieuwe middelen. Helaas hangt er wel een prijskaartje aan zo'n congres, ben benieuwd.

Voor noppes ga ik in ieder geval wel naar:

Seminar Innovatie door Inspiratie
Van mei tot december 2011 zijn door 36 onderwijsinstellingen in het basis-, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs in het kader van de SURFnet/Kennisnet Innovatieregeling innovatieve projecten uitgevoerd op het gebied van 4K video, Augmented Reality, Leren op afstand / Online samenwerken en nieuwe videotoepassingen in het onderwijs. Op 15 februari 2012 zullen de projectleiders de resultaten van hun projecten tijdens een feestelijk seminar presenteren aan het onderwijsveld.
http://surf-academy.nl/programma/event/?id=435

zaterdag 21 januari 2012

Vrijdag de 13e januari

Leren in historisch, onderwijs- en leerpsychologisch persepectief.
Docent Hanneke hield aan de hand van een ppt een 'betoog' over leren door de jaren heen. De tocht voert ons via Aristoteles, naar Wundt, Skinner, Wertheimer, Ausubel, Piaget, Vygotsky, Spiro naar Bereiter. Of te wel van de associatiespsychologie via het behaviorisme naar de gestaltpsychologie via de cognitieve psychologie (het constructivisme) naar sociaal constructivisme, de cognitieve flexibilieteitsbenadering en naar de leer- en kennisconstruerende gemeenschappen. Een reis die 6 eeuwen duurt van 4 eeuwen voor Christus tot 2 eeuwen na Christus.

Aristoteles 4 eeuwen voor Cr.
Carl Bereiter 2 eeuwen na Cr.
Van de leer van de logica naar knowledge building.

Snellezen en mindmappen

Dinsdagavond 10 januari heb ik met een 10-tal masterstudiegenoten een training snellezen en mindmappen gevolgd van Linda Luchtman van Love2Learn.
In korte duidelijke opdrachten heb ik geleerd:
1. tekst te skimmen (snel en opppervlakkig lezen om een algemene indruk te krijgen van de inhoud van een boek),
2. tekst te scannen (nauwkeurig lezen, maar wel opzoek naar een specifiek item),
3. tekst snel te lezen, op het ritme van een metreonoom ben ik in een minuut van 300 woorden lezen gestegen naar 600 woorden per minuut,
4. te mindmappen.
Het was een informatieve duidelijke training waarbij we ook, om het leren te stimuleren, fysieke opdrachten hebben uitgevoerd.

Ine aan het snellezen!

Wintercourse 2012 Thema Onderzoek

Van dinsdag 10 januari t/m vrijdag 13 januari heeft de wintercourse plaatsgevonden. In vogelvlucht geef ik een weergave van de dagen. Dinsdag, woensdag en donderdag stonden in het teken van de onderzoeksinnovatie-opdracht en de gehele vrijdag in het teken van onderwijsleerpsychologie. Joan van thema onderzoek trapte de dagen af met het ontsteken van een lucifer en iedereen kreeg een lucifer met de bedoeling dat het vlammetje de kring doorging door steeds een volgende lucifer te ontsteken waarbij degene met de brandende lucifer een wens kon uitspreken.

De sfeer zit er gelijk goed in, de rest van de dagen worden er regelmatig zinsspelingen gedaan over het vuur aanwakkeren etc. Simpele opdracht en doeltreffend!
Ik wens mijzelf dat ik de kennis
die nu in mijn hoofd zit kan
uitdragen naar mijn collega's
Aan de hand van een ppt legt Joan uit wat de bedoeling is met het komen tot een posterpresentatie donderdagmiddag, ze leidt ons van onderzoeksvraag naar het theoretische kader. Op een poster van A0 formaat noteer je in vakken wat het onderwerp is van je onderzoeksinnovatie-opdracht, welke vragen je jezelf stelt, wat het doel is van het onderzoek, je formuleert een hypothese etc.
Deze poster krijgt een review van twee experts en dat zijn bij mijn presentatie: Frank de Jong (http://www.linkedin.com/pub/frank-de-jong/5/b21/b9), lector aan de STOAS Hogeschool en Patricia Brouwer (http://www.linkedin.com/in/patriciabrouwer), onderwijskundig onderzoeker aan het experticecentrum beroepsonderwijs (ECBO).
Een poster presentatie heb ik nog niet eerder gedaan. Het is een handige manier om in relatief korte tijd een onderzoeksinnovatie-opdracht te presenteren en feedback en feedforward te krijgen van de reviewers. Je begint met een elevator pitch, dat wil zeggen dat ik in 2 minuten mijn poster introduceer op een dusdanig vlotte en duidelijke manier dat ik daarna gerichte feedback kan krijgen.
www.startersdag.nl
Een elevator pitch is een presentatie van 2 minuten waarbij je een onderwerp zo moet presenteren dat de reviewers een goed beeld krijgen van de inhoud. Het verwijst naar een rit met een lift, tussen het starten op de begane grond en het eindigen op de bovenste etage moet je betoog plaatsvinden. Dinsdag, woensdag en donderdagmorgen hebben we de de tijd hieraan te werken, daarbij kan ik hulp vragen van mijn masterstudiegenoten en Joan, mijn studiecoach. Met name de laatste heeft mij woensdagmiddag op het juiste spoor gezet toen ik met haar mijn onderzoeksinnovatie-opdracht doornam. Lang verhaal maar de conclusie was duidelijk: Welke educatieve toepassingen heeft WEB 2.0? Met andere woorden op welke wijze kan bijv. Twitter worden ingezet in een lessituatie en met welk educatief doel? Daarnaast wil ik duidelijk aangeven dat dit onderwerp mijn passie heeft en dat ik denk leren hierdoor 'leuker' wordt. Aan de hand van deze invalshoek heb ik de poster gemaakt en donderdagmiddag gepresenteerd. Een verslagje van deze presentatie zit in mijn dropbox, op verzoek kan ik de lezer toegang hiertoe verschaffen.

De educatieve toepassingen
van WEB 2.0


Reviewers F. Jong en P. Brouwer bij
posterpresentatie Jan H.Via deze link kun je wel de elevator pitch bekijken: http://youtu.be/Qidjhyr5pBU
In het kort komt de gegeven feedback na de elevator pitch hierop neer:
De opmerking dat het gebruik van bijv. Facebook het leren voor studenten leuker maakt is een aanname, ga op zoek naar bewijs hiervoor. Voor wie doe je dit nu, voor de studenten om het onderwijs leuker te maken of voor de collega's die nu eerder antipathie hebben dan sympathie voor het gebruik van sociale media. En is bijv. Twitter niet gewoon een hulpmiddel net zoals een smartbord? Wat maakt het een expliciet middel voor een educatieve toepassing, ga dit onderzoeken. En zitten studenten te wachten op iets wat een belangrijke rol speelt in hun sociale leven en niet in hun opleiding? Ga opzoek naar bewijs.
Feedback en feedforward waar ik iets mee kan en 2 dagen later heb ik een aha moment:

Onderwijskunde als ontwerpwetenschap
Valcke 2010
In Onderwijskunde als ontwerpwetenschap heb ik in thema 6: 'Van een constructivistiche visie op leren naar het ontwerpen van instructie' gelezen over peer tutoring als een vorm van samenwerend leren.
People from similar social groupings who are not professional teachers helping each other to learn, and leraning themaselvers by teaching (Valcke 2010 p.284)
Op KF heb ik een aantal weken geleden in de view onderwijsleerpsychologie een note geplaatst met de vraag welke masterstudiegenoten ervaringen hebben met peer tutoring. Het onderwerp heeft mijn aandacht omdat ik denk dat dit een goed onderdeel kan zijn bij ons op de opleiding. Ouderejaars die de eerstejaars begeleiden in het proces van stage lopen is een idee wat ik al langer heb. En nu dat aha moment:
AHA
Ik wil uitzoeken of het gebruik van sociale media zoals Twitter een middel kan zijn bij peer tutoring. Daar heb ik 'mijn' educatieve toepassing van sociale media!!

Het programma van thema onderzoek bestond ook nog uit een bezoek dinsdag-middag aan de bibliotheek van de WUR (=Wageningen University). Aan de hand van een korte training heb ik daar een aantal wetenschappelijke artikelen gedownload met titels zoals:

The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement
en

Blogging as a social medium in undergraduate courses: Sense of community best
predictor of perceived learning
Veelbelovende titels en hopelijk bruikbaar om mijn onderzoeksinnovatie-opdracht te onderbouwen.

Woensdagmorgen werd een workshop verzorgd door Hennie en Tom met de titel 'Zout op slakken', aan de hand van een schrijfopdracht vertelden zij allerlei wetenswaardigheden over het schrijven van een paper ala APA-stijl en gaven zij tips ter ondersteuning. Of deze workshop nu mosterd na de maaltijd was omdat we al het eerste paper hebben ingeleverd wil ik niet zeggen, de volgende tips zijn zeker in de toekomst bruikbaar:
-Houd ten alle tijden de doelgroep waar je voor schrijft voor ogen,
-Zorg dat een alinea een kop en eens staart heeft met daartussen een kerngedeelte,
-Eindig de alinea met een samenvattende of concluderende zin,
-Gebruik de Schrijfwijzer van Renkema (nieuwste editie bijna uit),
-Let op vrouwelijke en mannelijke woorden,
-In APA-stijl noteer je een opsomming je niet in blokjes maar gewoon in de zin,
-Zoek de balans tussen bondig en expliciet; Efficiëntie: voorkom redundantie,
‘een groot voordeel hiervan is…’,
‘kort samengevat betekent dit…’,
‘met betrekking tot dit onderwerp kunnen we stellen dat…’,
-Kies de actieve i.p.v. lijdende vorm,
-Kies de juiste tijd,
-Voorkom vage formuleringen (vaagtaal),
Etc.


Het werken en denken aan de onderzoeksinnovatie-opdracht staat weer helemaal op de kaart, de wintercourse was informatief, productief en intensief, het toewerken naar een GO eind juni komt steeds meer in zicht.

maandag 9 januari 2012

Verbreinen deel 1

Ellis en verbreinen van Jelle Jolles 2011
Dit boek van hoogleraar Jolles ( neuropsychologie & biologische psychologie) is voor mij een dusdanig belangrijk boek dat ik de auteur er maar eens bij heb gefotografeerd. Het boek is nog niet uitgelezen maar de drang om er over te schrijven is sterk. Ik dank mijn critical friend Paul (alias de Pontbaas van Culemborg) voor deze gouden tip. Hij bracht mij op dit spoor nadat ik hem een vraag heb gesteld over waar nu precies onze talenten vandaan komen. Een talent is een gave maar waar zitten die talenten en hoe komt het dat dit bij de een wel tot bloei komt en bij een ander niet? En nu had hij mij hier heel makkelijk een antwoord op kunnen geven als anatomie, fysiologie en pathologie docent/collega, maar nee hij raadde mij aan het boek van Jolles te lezen want zoals Paul aangaf: 'Heel goed te lezen, vol met info en het scheiden van kaf van het koren.'
In het BLOG van 29 december schreef ik nog dat Buckingham (2002) zegt dat veel verbindingen die in de hersenen tot aan het 3e levensjaar gevormd worden tot aan het 16e jaar weer vernietigd worden. En hij geeft de natuur daar de schuld van. Jolles heeft het niet over het verloren gaan van verbindingen maar over het niet triggeren van die verbindingen. 
De genen zijn verantwoordelijk voor het bouwplan van de hersenen. De prikkels uit de omgeving en de ervaringen die in het leven worden opgedaan zijn echter verantwoordelijk voor het functioneel actief worden van de hersenen en voor de kwaliteit van de verbindingen erbinnen. (p.24)
Dan heeft meneer de Lange van talentenkracht.nl gelijk, zoals ook in betreffende BLOG staat te lezen; het onderwijssysteem is debet aan het verloren gaan van deze verbindingen/talenten.
Ai, dat doet zeer, mijn hersenen pijnigen zich, ik realiseer mij nu gedegen de verantwoording die ik heb als onderwijzer dit 'probleem' op te pakken. Nee ik ben niet voor het verloren gaan van talenten! Hoe maak ik studenten nieuwsgierig........dat is de insteek:
De kern van wetenschap is verwondering. En het is een uitdaging om met die verwondering, met die nieuwsgierigheid aan de slag te gaan. (p.77) 
En verderop in de tekst legt de auteur de link met talent.
Nieuwsgierigheid en de bijkomende ondernemingszin zijn bron van interesse, van creativiteit, van een onderzoekende attitude en ook van kunst, economisch ondernemerschap en wetenschap. Daarmee is het essentieel voor de talent-ontwikkeling en voor de samenleving.


www.physlink.com

To be continued!

zondag 1 januari 2012

@astridschat

Sinds 2 weken heb ik mijn Twitter-account, welke ik een jaar geleden heb vastgelegd, geactiveerd. Ik heb reeds 5 volgers (collega's en 2 'vreemden') en ben opzoek naar informatieve twitteraars. @omdenken is zo'n twitteraar (via een retweet van collega Maaike). Geen daadwerkelijk persoon maar een organisatie. Eerst maar eens op de site www.omdenken.nl gaan rond neuzen. Omdenken is de denktechniek om problemen te veranderen in mogelijkheden. De bedenker hierachter is Berthold Gunster, hij staat aan de basis van de filosofie en het trainigsprogramma Ja-maar® een programma dat organisaties en individuen traint een stap te maken van het ja-maar denken naar het ja-en denken en doen! www.ja-maar.nl. Omdenken helpt mij bepaalde situaties in een ander licht te zien en ernaar te handelen, ik pas het toe vooral in omgang met mijn kinderen. De volgende stap wordt het toepassen in schoolsituaties; niet denken waarom hebben ze nu niet hun huiswerk gemaakt en de klas uitsturen, maar degene die het wel hebben gemaakt belonen met warme chocomelk!!