maandag 28 november 2011

Thema Teamontwikkeling nadert een einde

Op 9 december tijdens de studiumoogstdag van de opleiding lever ik voor de eerste keer een paper in, een themakernbewijs van het thema teamontwikkeling voor mijn portfolio. Studiumoogstdag...hum,  paper....hum, portfolio........aha ja dit is een bekend instrument om de vorderingen in een opleiding inzichtelijk te maken. De studenten van de School voor Gezondheidszorg hebben ook een portfolio. Maar wat is een studiumoogstdag en een paper? Om met de laatste te beginnen, een paper is een schriftelijke weergave van een proces wat tijdens een betreffend thema is doorgemaakt. Voor het thema teamontwikkeling is dat het werken aan een individuele vraag over het thema en aan een collectieve vraag (in een CoP) over teamontwikkeling.
Van beide trajecten wordt 1 verslag gemaakt, het deel van de collectieve vraag is een zgn publicabele note, dus een stuk wat gepubliceerd kan worden. Aan deze pn heb ik samen met Edwin, Anita en Ine gewerkt, dit zijn mijn CoP-leden voor dit thema. De collectieve vraag is uiteindelijk de volgende geworden: Hoe kunnen we een onderwijsteam laten ontwikkelen?

vrijdag 25 november CoP in Bunnik
Het paper mag niet meer dan 4500 woorden bevatten, inclusief de pn en exlusief de referentielijst, notes en bijlagen. In de afgelopen 2 weken ben ik naarstig opzoek gegaan naar de vorm waarin het paper geschreven moet worden. Uiteindelijk werk ik nu in een template apa-style welke Edwin mij heeft toegestuurd. De inhoud wat mijn deel betreft zit denk ik wel snor. Ik heb zoveel gelezen, samenvattingen gemaakt, notes geplaatst op KF, een mini-onderzoek ontworpen en laten uitvoeren dat ik mij daar geen zorgen om maak.
En na wat geschaaf heb ik uiteindelijk (met dank aan Hennie) de volgende individuele vraag genoteerd:
Hoe komt het onderwijsteam tot een gezamenlijke visie?


Note van Hennie voortbouw in KF (knowledge forum)
Het komen tot de pn vond ik een lastiger punt. We hebben via KF in notes stukken geplaatst, in document.docs in gmail gewerkt aan een leefbaar stuk waar elk CoP-lid in kon werken, via Skype met elkaar overgelegd en afgelopen vrijdag zijn we in Bunnik bij elkaar gekomen. Daar konden we alle door elk individu uitgezochte literatuur bij elkaar brengen en hangen aan een kapstok.
Naast het vaststellen van de definitieve inhoud van de pn hebben we ook de opzet voor de studiumoogstdag afgemaakt en de rollen verdeeld. Hard gewerkt dus!

Elke CoP van thema teamontwikkeling presenteert op de studiumoogstdag het proces/product van twee maanden werken aan de collectieve vraag, een vraag die voor elke groep anders is. En dit presenteer je als CoP aan groepsgenoten, docenten, tweede jaars, belangstellenden vanaf de werkvloer.
Inge uit het tweede jaar heeft samen met Serge uit ons jaar een uitnodiging hier voor gemaakt:
Op klikken!!
Mooi die uitnodiging!! En de volgende keer zal ik bijtijds collega's (teamleider, critical friends) uitnodigen voor de studiumoogstdag. De eerste keer heb ik toch een beetje koud water vrees (ondanks 5 diploma's), eerst maar deze vuurdoop door- en meemaken!


woensdag 9 november 2011

Let's bubble

Zaterdagochtend 5 november Thema Onderzoek met Joan en Lia. Ik weet niet wat het is maar de zaterdagochtend op de STOAS geeft mij altijd een zeer prettig gevoel. Ik denk dat het komt omdat:
*het gegeven dat het weekend over 3 uurtjes begint zeer aantrekkelijk is,
*we concreet aan de slag gaan,
*het genieten is van de mooie PPT en digitale foefjes waar Joan en Lia mij op trakteren,
*en het samenspel tussen de dames die elkaar aanvullen, ondersteunen, bijvallen en zeker nooit afvallen zeer prettig is om naar te kijken!

Maar goed terug naar de realiteit, ik zie op BB dat enkele dia's van de PPT niet zijn getoond. Zoals de dia van Nono Poels, zij is een 2e jaars student die een paper heeft geschreven voor het Thema Onderwijs- en leerpsychologie over het opzoek gaan naar visies op onderwijs binnen haar school. Misschien ga ik met haar eens een keer babbelen want dat is toch een zeer interessant onderwerp!

 
Naar aanleiding van een praatkaart mini-onderzoek ben ik samen met Anita gaan kijken hoever we zijn met het mini-onderzoek en wat blijkt we zijn goed op weg! Ik heb Anita ook gecomplimenteerd want de wijze zoals zij haar mini-onderzoek-opzet op de view Onderzoek heeft gezet in het KF heeft mij ook geholpen.
Het middel praatkaart vind ik uitermate geschikt om eens goed stil te staan bij; wat heb je al gedaan, wat moet je nog gaan doen en wat heb je hiervoor nodig......! Ook zeker een hulpmiddel wat ik in mijn onderwijs kan gebruiken bijvoorbeeld om voor de student inzichtelijk te maken hoever ze zijn met de voorbereiding voor de Proeve van Bekwaamheid.


Als je goed kijkt dan zie je de opbouw van fases naar onderdelen naar denk- en praatvragen, de onderdelen gaan op de achterkant verder.
De drie uren zijn weer omgevlogen, we nemen (tijdelijk) afscheid van Lia zij gaat met zwanger- en bevallingsverlof en Joan zien we pas weer in januari 2012 als het thema onderzoek weer verder gaat.

De sterke punten benadering

Dr. Marianne van Woerkom (universitair docent aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) nam de vrijdagmiddag (4 november) voor haar rekening. Naar aanleiding van twee artikelen die we hebben gelezen waar zij (mede) auteur van is, gaf zij een lezing en zou zij de eerder geformuleerde en opgestuurde vragen van ons in het verhaal meenemen.
1. Woerkom, M. van, & Engen, M.L. van (2009). Learning from conflicts? The relations between task and relationship conflicts, team learning and team performance. European Journal of Work and Organizational Psychology, 18(4), 381-404
2. Woerkom, M. van, Stienstra, M., Tjepkema, S., & Spruyt, M. (2011). De ‘sterke punten’-benadering werkt. Onderzoek naar effecten van aandacht voor talent. Opleiding & Ontwikkeling, 24(3), 28-32,

De lezing had veel overeenkomsten met de artikelen. De volgende highlights van de lezing wil ik noteren omdat die mij aan het denken zetten:
1
Elk team maakt een ontwikkeling door, Marianne van Woerkom haalde de onderzoeker Tuckman aan om dit proces inzichtelijk te maken:

http://www.businessballs.com/
Dr. B. Tuckman publiceerde zijn Forming Storming Norming Performing model in 1965. In de 70e jaren voegde hij daar Ajourning aan toe, een 5e stap. De Forming Storming Norming Performing theorie is een handige verklaring voor team ontwikkelingen en team gedrag.
En gelijk rees bij mij de vraag; 'In welke fase zit het team waarin ik functioneer?'

2
Informatie uitwisseling tussen teamleden brengt kennisbronnen samen en vormt het tot nieuwe kennisstructuren of routines. Teamleren vindt plaats in een cyclisch van:
-verwerven van informatie, -verspreiden van informatie, -interpreteren van informatie, -opslaan van informatie en het terughalen van informatie.
En dit leidt dan weer tot teamprestaties. Het is wel een proces wat doorlopen moet worden om tot het beste leerresultaat te komen.

3
Met betrekking tot de Sterkepunten benadering ben ik een (heel) klein onderzoekje gestart op internet over de sterke punten-benadering, ook nav de website die Marianne van Woerkom opgaf;
 http://www.strengthsfinder.com/home.aspx

Via deze site kwam ik bij het boek van Marcus Buckingham; Ontdek je sterke punten (Now discover your strenght Buckingham and Clifton 2001). In dit boek staat een code en met die code kun je de strenghtsfinder test doen. In het artikel De sterke punten-benadering werkt (zie punt 2 hierboven) wordt ook verwezen naar dit boek.
Marcus Buckingham is een managementgoeroe die de afgelopen 10 jaar aan de weg timmert met o.a. de sterke punten-benadering. Op het Vimeo kanaal kun je een filmpje zien van Ben Tichelaar (ook getypeert als managementgoeroe) die vertelt over Marcus Buckingham en de principes achter 'strengths based leadership'. (http://vimeo.com/10702777)
Even kort wat ik een belangrijk onderdeel vind van deze presentatie en de ideeen van Marcus Buckingham; Hoe kun je nu weten of je ergens goed in bent?
Buckingham heeft 4 punten geformuleerd (S.I.G.N.) waar je op kunt letten:

Presentatie Tichelaar over Buckingham april 2010
Oftewel je kijkt op je horloge en je denkt;  'Huh is het al 5 uur!' in plaats van; 'Gelukkig het is eindelijk 5 uur, ik kan naar huis!!'

Goed even genoeg over die goeroes en terug naar vrijdagmiddag met Marianne van Woerkom. Het was een prettige onderbreking om in een groepje te praten over de sterke punten-benadering:


4
Het succes-interview is een middel dat mij zeer aanspreekt. Bij het uitvoeren van de s.i.g.n. stappen moet je weten hoe je in elkaar steekt. En om daar zicht op te krijgen is het afnemen van een succes-interview een laag-drempelig-concreet hulpmiddel.
Een vraag die ik na schrijven van dit BLOG heb voor de auteur en die ik maar even parkeer is:
De manager krijgt een grote rol toebedeeld, hij/zij is degene die bijvoorbeeld in een POP-gesprek de talenten van de medwerkers moet opsporen (De sterke punten-benadering werkt 2011). Waarom?
De meerwaarde zie ik niet direct, ik denk eerder juist dat het weg moet uit zo'n POP-gesprek of functioneringsgesprek, want dan kan het ook daar niet blijven (letterlijk wordt het weggeschreven op een formulier en gearchiveerd).
Ik kom hier nog op terug!!
maandag 7 november 2011

Kill your darlings

http://withextrapulp.com/
Kill your darlings, via KF kreeg ik deze tip van Hennie omdat ik door de veelheid van nieuwe kennis door de bomen het bos niet meer zag en en wat gebruik je nu wel of niet. Kill your darlings of te wel schrijven is schrappen. Die nieuwe kennis is niet weg maar stop je in de welbekende Curver-box en komt ws op een ander tijdstip wel weer van pas. Ik vertaal het ook weer naar de kunst van het weglaten. Waarom het darlings wordt genoemd is omdat het vaak teksten zijn die de auteur als juweeltjes beschouwt maar die toch niet goed in de context van het verhaal/betoog passen.

Oost West Thuis Best

Naar aanleiding van het lezen van het onderzoeksartikel van lector Kitty Kwakman: 'Factors affecting teachers' participation in professional learning activities' (2003), gaan we in het tweede deel van de vrijdagmorgen de 4e november in een klein groepje in dialoog naar aanleiding van vooropgestelde vragen door Hennie. Het gegeven dat ik eerder via het digitale kanaal van de Open Universiteit een workshop van lector Kitty Kwakman heb gezien helpt enorm bij het in perspectief brengen van dit artikel. De workshop ging niet over dit artikel maar er werden wel onderdelen besproken zoals de activiteiten waar docenten van leren: 1. lezen van nieuwe kennis, 2. uitproberen, experimenteren, 3. reflecteren en 4. samenwerken. Een literatuurstudie heeft dit resultaat opgeleverd.
De laatste opdracht was het vemelden van een citaat uit het onderzoeksartikel op een 'tegeltje' wat het onthouden waard is. Ik heb genoteerd:
 'The main conclusion to draw is that although the workplace is considererd a powerful learning environment in theory, this workplace is not powerful in itself in practice'.
Of te wel de grote conclusie van het onderzoek is dat theoretisch gezien werkplek leren een sterke leeromgeving wordt toebedeeld, in de praktijk is het niet zo´n sterke leeromgeving.
Condities om de werkplek wel een krachtige leeromgeving te laten zijn in een organisatie, zijn er te weinig en laat leersituaties ook buiten de school plaats vinden.
Een ander conclusie die ik zeer herkenbaar vind is dat activiteiten zoals feedback verzamelen van klas observaties en de feedback van studenten verzamelen scoren laag en de activiteit samenwerken met collega´s, over bijvoorbeeld het verbeteren van lessen, scoort hoog. Vreemd toch want wat heb je juist nodig om lessen te verbeteren......juist feedback van de participanten!!

zondag 6 november 2011

Samen gezamenlijk

Vrijdag 4 november is de laatste lesdag die wordt ingevuld door Hennie, de volgende keer 9 december is het het studium teamontwikkeling dan vullen wij als groep het programma in en krijgen een peer beoordeling. In de CoP Teamontwikkeling (Ine, Anita, Edwin en Astrid) bespreken we de stand van zaken in deze CoP op KF. We kijken naar de inhoud, proces en de samenwerking en koppelen dit terug in de grote groep.
Edwin leert ons via gmail gezamenlijk aan een document te werken en at the same time kan dit ook nog eens!! Het is belangrijk dat de publicabele note klaar komt en we maken afspraken aanstaande vrijdag via Skype met elkaar te communiceren hierover........!

http://downloadsquad.switched.com

Creating & Sharing Documents via Gmail en the Sky(pe) is the limit.
Voor het studium willen we een actieve invulling dus de studium-deelnemers gaan naar buiten. In het kader van cyclisch leren laten we de teams een speurtocht lopen. Om deze speurtocht goed voor te bereiden komen we voor 9 december fysiek als CoP ook nog bij elkaar in Bunnik (wat ouderwets!)
Hennie geeft informatie over de paper die ook op 9 december af moet zijn. Het vliegt mij ligt aan, ja ik weet wel wat ingepland staat maar vooral het komen in de CoP tot de belangrijke publicabele note en het product voor het studium is pittig, dit is meer dan alleen komen tot gezamenlijke kenniscreatie dit is ook komen tot samen gezamenlijk.
donderdag 3 november 2011

Kus de visie wakker deel 3 (finale)

Op de site van Kus de visie wakker (http://www.kusdevisiewakker.nl/) en op de site van adviesbureau &samhoud (http://www.&samhoud.com/) staat een korte weergave van het internationale onderzoek wat het adviesbureau heeft uitgevoerd in 7 landen met betrekking tot visie-ontwikkeling in organisaties.
Dat onderzoek wil ik graag in bezit krijgen want:
a-Des te meer gegevens heb ik om mijn standpunt over het hebben van een gezamenlijke visie te onderbouwen en,
b-Ik ben benieuwd naar hoe zo'n onderzoek is opgebouwd (welke methode is gehanteerd etc).
Daarom ben ik zo brutaal geweest een mail te sturen naar &samhoud.com met de vraag of ik een exemplaar van het onderzoek kan ontvangen. Ik dacht......niet geschoten is altijd mis!
Gelijk de volgend dag kreeg ik een reply van Jeroen Geelhoed (een van de auteurs van Kus de visie wakker) met de opmerking dat volgende jaar het onderzoek in de vorm van een boek uitkomt. Voor nu had hij wel een PPT voor mij, een PPT over dit internationale onderzoek.
Het was zeker geen losse flodder waarmee ik heb geschoten!


PPT &samhoud.com

Het is niet helemaal goed leesbaar maar in de eerste kolom staat vertaald naar het NL:

- Goed ontwikkelde en geinplementeerde visies kunnen leiden tot vele positieve effecten in organisaties.
- Leiders die hun visies serieus nemen voeren deze in de dagelijkse praktijk uit en zijn een voorbeeld voor anderen.

Voor nu is het even genoeg met Kus de visie wakker en &samhoud.com, ik kan niet wachten op dat nieuwe boek want de mastertrein rijdt gewoon door. Ik heb heel veel gehad aan het boek Kus de visie wakker en ik hoop dat ik komende tijd nog meer van dit soort 'juweeltjes' mag en kan gaan lezen.