dinsdag 21 februari 2012

Educatieve toepassingen van web 2.0 like or unlike deel 1

De pros en cons van social media in het onderwijs (via: Online Universities Blog). Op deze infographic kun je zien hoe sterk het gebruik is toegenomen van social media in het onderwijs (universiteiten). Deze infographic heb ik een aantal keren langs zien komen via Twitter en ja het is een positief plaatje.
Na een kritische blik vallen mij een aantal zaken op. Er staat niet hoe bijv. Facebook wordt gebruikt en nog belangrijker wat wordt er met behulp van Facebook geleerd??
Bijna onderaan staat:
Social media can engage student and keep thema informed. It keeps students interested and gives them information they may not have known about the school.
Het woordje can staat vaak in deze infographic genoteerd, zo van: Yes you can! Maar hoe nu verder? In het volgende Blog ga ik hier op door.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten