maandag 9 januari 2012

Verbreinen deel 1

Ellis en verbreinen van Jelle Jolles 2011
Dit boek van hoogleraar Jolles ( neuropsychologie & biologische psychologie) is voor mij een dusdanig belangrijk boek dat ik de auteur er maar eens bij heb gefotografeerd. Het boek is nog niet uitgelezen maar de drang om er over te schrijven is sterk. Ik dank mijn critical friend Paul (alias de Pontbaas van Culemborg) voor deze gouden tip. Hij bracht mij op dit spoor nadat ik hem een vraag heb gesteld over waar nu precies onze talenten vandaan komen. Een talent is een gave maar waar zitten die talenten en hoe komt het dat dit bij de een wel tot bloei komt en bij een ander niet? En nu had hij mij hier heel makkelijk een antwoord op kunnen geven als anatomie, fysiologie en pathologie docent/collega, maar nee hij raadde mij aan het boek van Jolles te lezen want zoals Paul aangaf: 'Heel goed te lezen, vol met info en het scheiden van kaf van het koren.'
In het BLOG van 29 december schreef ik nog dat Buckingham (2002) zegt dat veel verbindingen die in de hersenen tot aan het 3e levensjaar gevormd worden tot aan het 16e jaar weer vernietigd worden. En hij geeft de natuur daar de schuld van. Jolles heeft het niet over het verloren gaan van verbindingen maar over het niet triggeren van die verbindingen. 
De genen zijn verantwoordelijk voor het bouwplan van de hersenen. De prikkels uit de omgeving en de ervaringen die in het leven worden opgedaan zijn echter verantwoordelijk voor het functioneel actief worden van de hersenen en voor de kwaliteit van de verbindingen erbinnen. (p.24)
Dan heeft meneer de Lange van talentenkracht.nl gelijk, zoals ook in betreffende BLOG staat te lezen; het onderwijssysteem is debet aan het verloren gaan van deze verbindingen/talenten.
Ai, dat doet zeer, mijn hersenen pijnigen zich, ik realiseer mij nu gedegen de verantwoording die ik heb als onderwijzer dit 'probleem' op te pakken. Nee ik ben niet voor het verloren gaan van talenten! Hoe maak ik studenten nieuwsgierig........dat is de insteek:
De kern van wetenschap is verwondering. En het is een uitdaging om met die verwondering, met die nieuwsgierigheid aan de slag te gaan. (p.77) 
En verderop in de tekst legt de auteur de link met talent.
Nieuwsgierigheid en de bijkomende ondernemingszin zijn bron van interesse, van creativiteit, van een onderzoekende attitude en ook van kunst, economisch ondernemerschap en wetenschap. Daarmee is het essentieel voor de talent-ontwikkeling en voor de samenleving.


www.physlink.com

To be continued!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten