zaterdag 21 januari 2012

Vrijdag de 13e januari

Leren in historisch, onderwijs- en leerpsychologisch persepectief.
Docent Hanneke hield aan de hand van een ppt een 'betoog' over leren door de jaren heen. De tocht voert ons via Aristoteles, naar Wundt, Skinner, Wertheimer, Ausubel, Piaget, Vygotsky, Spiro naar Bereiter. Of te wel van de associatiespsychologie via het behaviorisme naar de gestaltpsychologie via de cognitieve psychologie (het constructivisme) naar sociaal constructivisme, de cognitieve flexibilieteitsbenadering en naar de leer- en kennisconstruerende gemeenschappen. Een reis die 6 eeuwen duurt van 4 eeuwen voor Christus tot 2 eeuwen na Christus.

Aristoteles 4 eeuwen voor Cr.
Carl Bereiter 2 eeuwen na Cr.
Van de leer van de logica naar knowledge building.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten