zaterdag 1 oktober 2011

O.I.O. het oriënteren

Samen met mijn opdrachtgever, Gerard, heb ik gesproken over het nader omschrijven van de O.I.O.. Vooraf aan het daadwerkelijke onderzoek waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze blended learning en online opleiden een plek krijgen in het curriculum van de opleiding is eerst nog een ander stap te nemen.

Figuur: kernactiviteiten voor praktijkonderzoek uit Praktijkonderzoek in de school, van der Donk ea (2010)

Stap 1 Oriënteren
Gerard geeft aan dat er een eerste stap is die genomen moet worden om überhaupt met de o.i.o. verder te kunnen. De vraag voorafgaand is namelijk: Welke visie heeft de School voor Gezondheidszorg op blended learning of nog duidelijker gezegd op leren/onderwijs. Met andere woorden, wat is de basis van het onderzoek, waar vertrek ik uit. Als die visie niet scherp is en onderschreven door de betrokken partijen dan kom ik nergens met het onderzoek.
Hier ga ik mij de komende tijd op focussen en dat wordt tegelijkertijd het mini-onderzoek wat ik voor het Thema Onderzoek over 2 maanden af wil ronden. Ik zal daarbij gebruik gaan maken van het team collega's. Ik zal een interventie plaats laten vinden (specificaties volgen) waarbij het team mij gaat voeden met hun visie op leren/onderwijs. En ik ga literatuur verzamelen.
Ik kan wel zeggen dat het praktijkonderzoek gestart is of moet ik zeggen het actieonderzoek door docenten is gestart?
praktijkonderzoek in de school, van der Donk ea (2010)
onderwijs van eigen makelij, Ponte (2010)

Over bovenstaande typen onderzoeken wil ik met mijn studiecoach en op het KF (knowledge forum) met studiegenoten van gedachten gaan wisselen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten