woensdag 9 november 2011

De sterke punten benadering

Dr. Marianne van Woerkom (universitair docent aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) nam de vrijdagmiddag (4 november) voor haar rekening. Naar aanleiding van twee artikelen die we hebben gelezen waar zij (mede) auteur van is, gaf zij een lezing en zou zij de eerder geformuleerde en opgestuurde vragen van ons in het verhaal meenemen.
1. Woerkom, M. van, & Engen, M.L. van (2009). Learning from conflicts? The relations between task and relationship conflicts, team learning and team performance. European Journal of Work and Organizational Psychology, 18(4), 381-404
2. Woerkom, M. van, Stienstra, M., Tjepkema, S., & Spruyt, M. (2011). De ‘sterke punten’-benadering werkt. Onderzoek naar effecten van aandacht voor talent. Opleiding & Ontwikkeling, 24(3), 28-32,

De lezing had veel overeenkomsten met de artikelen. De volgende highlights van de lezing wil ik noteren omdat die mij aan het denken zetten:
1
Elk team maakt een ontwikkeling door, Marianne van Woerkom haalde de onderzoeker Tuckman aan om dit proces inzichtelijk te maken:

http://www.businessballs.com/
Dr. B. Tuckman publiceerde zijn Forming Storming Norming Performing model in 1965. In de 70e jaren voegde hij daar Ajourning aan toe, een 5e stap. De Forming Storming Norming Performing theorie is een handige verklaring voor team ontwikkelingen en team gedrag.
En gelijk rees bij mij de vraag; 'In welke fase zit het team waarin ik functioneer?'

2
Informatie uitwisseling tussen teamleden brengt kennisbronnen samen en vormt het tot nieuwe kennisstructuren of routines. Teamleren vindt plaats in een cyclisch van:
-verwerven van informatie, -verspreiden van informatie, -interpreteren van informatie, -opslaan van informatie en het terughalen van informatie.
En dit leidt dan weer tot teamprestaties. Het is wel een proces wat doorlopen moet worden om tot het beste leerresultaat te komen.

3
Met betrekking tot de Sterkepunten benadering ben ik een (heel) klein onderzoekje gestart op internet over de sterke punten-benadering, ook nav de website die Marianne van Woerkom opgaf;
 http://www.strengthsfinder.com/home.aspx

Via deze site kwam ik bij het boek van Marcus Buckingham; Ontdek je sterke punten (Now discover your strenght Buckingham and Clifton 2001). In dit boek staat een code en met die code kun je de strenghtsfinder test doen. In het artikel De sterke punten-benadering werkt (zie punt 2 hierboven) wordt ook verwezen naar dit boek.
Marcus Buckingham is een managementgoeroe die de afgelopen 10 jaar aan de weg timmert met o.a. de sterke punten-benadering. Op het Vimeo kanaal kun je een filmpje zien van Ben Tichelaar (ook getypeert als managementgoeroe) die vertelt over Marcus Buckingham en de principes achter 'strengths based leadership'. (http://vimeo.com/10702777)
Even kort wat ik een belangrijk onderdeel vind van deze presentatie en de ideeen van Marcus Buckingham; Hoe kun je nu weten of je ergens goed in bent?
Buckingham heeft 4 punten geformuleerd (S.I.G.N.) waar je op kunt letten:

Presentatie Tichelaar over Buckingham april 2010
Oftewel je kijkt op je horloge en je denkt;  'Huh is het al 5 uur!' in plaats van; 'Gelukkig het is eindelijk 5 uur, ik kan naar huis!!'

Goed even genoeg over die goeroes en terug naar vrijdagmiddag met Marianne van Woerkom. Het was een prettige onderbreking om in een groepje te praten over de sterke punten-benadering:


4
Het succes-interview is een middel dat mij zeer aanspreekt. Bij het uitvoeren van de s.i.g.n. stappen moet je weten hoe je in elkaar steekt. En om daar zicht op te krijgen is het afnemen van een succes-interview een laag-drempelig-concreet hulpmiddel.
Een vraag die ik na schrijven van dit BLOG heb voor de auteur en die ik maar even parkeer is:
De manager krijgt een grote rol toebedeeld, hij/zij is degene die bijvoorbeeld in een POP-gesprek de talenten van de medwerkers moet opsporen (De sterke punten-benadering werkt 2011). Waarom?
De meerwaarde zie ik niet direct, ik denk eerder juist dat het weg moet uit zo'n POP-gesprek of functioneringsgesprek, want dan kan het ook daar niet blijven (letterlijk wordt het weggeschreven op een formulier en gearchiveerd).
Ik kom hier nog op terug!!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten