maandag 7 november 2011

Oost West Thuis Best

Naar aanleiding van het lezen van het onderzoeksartikel van lector Kitty Kwakman: 'Factors affecting teachers' participation in professional learning activities' (2003), gaan we in het tweede deel van de vrijdagmorgen de 4e november in een klein groepje in dialoog naar aanleiding van vooropgestelde vragen door Hennie. Het gegeven dat ik eerder via het digitale kanaal van de Open Universiteit een workshop van lector Kitty Kwakman heb gezien helpt enorm bij het in perspectief brengen van dit artikel. De workshop ging niet over dit artikel maar er werden wel onderdelen besproken zoals de activiteiten waar docenten van leren: 1. lezen van nieuwe kennis, 2. uitproberen, experimenteren, 3. reflecteren en 4. samenwerken. Een literatuurstudie heeft dit resultaat opgeleverd.
De laatste opdracht was het vemelden van een citaat uit het onderzoeksartikel op een 'tegeltje' wat het onthouden waard is. Ik heb genoteerd:
 'The main conclusion to draw is that although the workplace is considererd a powerful learning environment in theory, this workplace is not powerful in itself in practice'.
Of te wel de grote conclusie van het onderzoek is dat theoretisch gezien werkplek leren een sterke leeromgeving wordt toebedeeld, in de praktijk is het niet zo´n sterke leeromgeving.
Condities om de werkplek wel een krachtige leeromgeving te laten zijn in een organisatie, zijn er te weinig en laat leersituaties ook buiten de school plaats vinden.
Een ander conclusie die ik zeer herkenbaar vind is dat activiteiten zoals feedback verzamelen van klas observaties en de feedback van studenten verzamelen scoren laag en de activiteit samenwerken met collega´s, over bijvoorbeeld het verbeteren van lessen, scoort hoog. Vreemd toch want wat heb je juist nodig om lessen te verbeteren......juist feedback van de participanten!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten