zondag 15 april 2012

Denken in assessen

Deze Wordle is de productie van de eerste bijeenkomst didactiek van Tom van Oeffelt op vrijdag 13 april. In de ochtend na een korte opstart zijn eerst de 5 korte presentaties geweest van de verschillende expertgroepen. Ik heb met input van het groepje Assessment; Wat is dat?,  een ppt samengesteld. Vanuit de verschillende bronnen stonden wij stil bij die vraag en opmerkelijk genoeg kregen we als feedback terug van de gastspreker; Niek van Benthum: 'Okay maar wat is u de samenhang tussen die verschillende bronnen, dus wat is nu assessment'. Ai, ik kon het niet gelijk beantwoorden. Niek gaf als tip om een eigen werktheorie rond het begrip Assessment te formuleren. En dat is mijn goal voor de komende week welke ik in een note op KF zal plaatsen. Want eerlijk gezegd met alle informatie verzameld op deze intensieve dag kan ik nog niet 1, 2 ,3 een korte omschrijving geven van het begrip assessment. Wat ik wel weet (en dat heb ik ook gezegd) ik kan mij niet vinden in de werktheorie van Niek van Benthum omdat hij zo expliciet het leslokaal centraal zet. In de werktheorie die ik ga formuleren zal de krachtige leeromgeving centraal staan en dat is wat mij betreft niet het klaslokaal maar de praktijk. Niek gaf aan dat hij hiermee het assessment het klaslokaal in wil trekken, ja okay maar ik vind het klaslokaal en de activiteiten die daar plaats vinden niet de krachtigste   leeromgeving voor de student.
Ik ga ook nadenken over hoe Afl en Aol binnen de werkplek is vormgegeven waarbij ik ook zal nagaan of een balans is te vinden tussen summatief en formatief assessments:

1. assessment FOR learning en assessment OF learning:
Afl= het leren van de lerende student stimuleren, bijvoorbeeld door feedback te geven op het leerproces of door peer- en self-assessment toe te passen.
Aol= het meten van de leerprestaties, bijvoorbeeld het beoordelen van toetsen dit vast leggen van prestaties geeft een beeld van de student naar buiten toe.

2. Summative assessment en formative assessment:
Sa= vastleggen wat de student bereikt heeft na een bepaalde periode, selectief toetsend (niet altijd kwalificerend)
Fa= Op elk moment van het leerproces feedback geven aan de student
In onderstaand schema wordt de samen hang tussen beide gegeven:
Schema N. van Benthum


Geen opmerkingen:

Een reactie posten