dinsdag 18 augustus 2015

Wijs met '#Mediawijsheid in de klas'

Zomervakantie 2015, 5 romans en 1 onderwijsboek verder concludeer ik dat het tijd wordt voor een blog.
Een blog over het onderwijsboek: ´#Mediawijsheid in de klas´.

Patrick Koning, de auteur heeft een toekomstvisie: mediawijsheid is volledig verankerd in het curriculum van de scholen. Sterke woorden zo aan het begin van het boek. Patrick Koning is er in geslaagd om voor het onderwijs een boek te schrijven waarbij het voor opleiders een eitje wordt om mediawijsheid binnen het curriculum van hun onderwijsinstelling op de kaart te zetten. Of, als dat al plaatsvindt, te versterken.
Met dit boek in de hand en met het online materiaal kun je als school zo aan de slag en dat maakt het meer dan een visie op mediawijsheid. Ik illustreer dit aan de hand van een observatie per hoofdstuk:


1. Om de noodzaak van mediawijsheid te motiveren begin de auteur met de beschrijving van de ontwikkeling van de mensheid (William Knoke; De plaatsloze nieuwe wereld, 1996). Gelukkig niet met de dooddoener: de 21ste eeuwse vaardigheden. Verfrissend!
2. De inhoud van het boek is gebaseerd op een door Patrick Koning ontworpen model: Het Mediawijsheid-competentiemodel. Ik ben niet van de modellen omdat ik vaak de toegevoegde waarde mis (jaja dit zegt meer iets over mij). Dit model echter, beklijft omdat er continu aan wordt gerefereerd. Bovendien denk ik dat door met dit model te werken de auteur een compleet boek heeft samengesteld. Innovatief!
3. Is mediawijsheid nog niet in het curriculum op jouw school opgenomen? Zoek niet verder, in hoofdstuk drie staan bijna 30 opdrachten beschreven met een inleiding voor de begeleidend docent en ondersteunend online materiaal. Steeds vertrekkend vanuit Het Mediawijs-competentiemodel. Hierbij vergeet Patrick Koning de didactische en pedagogische verantwoording niet. Deze opdrachten onderwijst de auteur binnen de MBO-opleiding waar hij werkzaam is. Een goudmijn! 
 4. Binnen de Utrechtse Zorgacademie (MBO Utrecht) waar ik werk, is mediawijsheid een onderdeel van het curriculum. De studenten maken een eindopdracht in de vorm van een presentatie en de feedback wordt geplaatst in hun portfolio. Patrick Koning gaat een grote stap verder. In hoofdstuk 4 beschrijft hij hoe binnen zijn opleiding mediawijsheid wordt beoordeeld. Hij geeft inzage in het beoordelingsmodel en geeft een voorbeeld van een beoordelingsrubric. Hoppa, op een presenteerblaadje! 
 5. In dit hoofdstuk waar de integratie met de vak- of beroepscontext wordt beschreven, komen twee stokpaardjes van de auteur terug, de docent benadert de student vanuit een positief-kritische houding en de docent stelt 'echte vragen'. Ik dacht: 'Tja dat weet ik nu wel', maar het effect is als bij Het Mediawijsheid-competentie model.....het beklijft!
6. Nu komt het er op aan, ben ik een docent mediawijsheid of een mediawijze docent? Patrick Koning beschrijft beide docentrollen en nee ik ben geen docent Mediawijsheid, ik ben een mediawijze docent. Daar ligt voor MBO Utrecht een uitdaging, een toename van het aantal mediawijze docenten en misschien ook het creëren van een nieuwe functie: een docent mediawijsheid!
7. Misschien is dit wel de sterkste zet van de auteur, het laatste hoofdstuk gaat over het implementeren van mediawijsheid. Patrik Koning werkt toe naar een climax, immers mediawijsheid moet op de onderwijskaart op elke school. Hoofdstuk 1 t/m 6 laten geen ruimte open voor discussie. Was dit laatste hoofdstuk als eerste gepubliceerd dan was dit effect minder sterk. Het is duidelijk dat op het gebied van mediawijsheid bij Het Koning Willem 1 College veel plaatsvindt. Een inspirerende werkomgeving!
Lovende woorden, toch heb ik ook kritische kanttekeningen:
Het Mediawijsheid-competentiemodel is door Patrick Koning ontwikkeld en ik denk dat het werkzaam is (zie punt 2). Echter het is niet onderbouwd met onderzoek. Dit werpt voor mij een drempel op om er mee te gaan werken.
In het onderwijs gaat het om de lerende, die had meer een podium moeten krijgen. Wat vindt de student van de opdrachten, hoe wordt het beoordelen ervaren, wat is daadwerkelijk geleerd?
Patrick Koning geeft de voorkeur aan enkele pioniers die in het social media landschap al bekend zijn.

Zo, het boek is uit ik geef het door aan mijn collega's. Benieuwd of zij ook wijs zijn met: '#Mediawijsheid in de klas'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten