zondag 24 juni 2012

Van GO's en spinnenwebben

Het eerste masterjaar is bijna ten einde. Op vrijdag 29 juni is de laatste studiumoogstdag en wel voor het thema didactiek. De posteropzet is bijna klaar, want dit jaar levert iedereen een poster af voor het studium. In dit blog wil ik echter twee andere onderwerpen aansnijden:
1. Het GO NOGO gesprek over het onderzoeksplan en,
2. De Interactieve Rondleiding
1. Op 11 juni jl. heeft het GO gesprek plaatsgevonden op de School voor Gezondheidszorg met studiecoach Joan en extern wetenschapper Fleur. Helaas was de opdrachtgever, Gerard verhinderd. Het gesprek heeft toch plaatsgevonden ondanks zijn afwezigheid, hij zal op een later tijdstip een GO moeten uitspreken.
Het gesprek was inspirerend en enerverend, inspirerend omdat vanuit de hoek van de wetenschap voor mij aspecten aan bod zijn gekomen waar ik nog niet van wist. En enerverend omdat ik toch het gevoel had mijn onderzoeksopzet te moeten verdedigen. Ik kom hier later op terug want het is ook zaak dat ik aangeef wat dit onderzoek inhoud.
Collega's aan de slag met de placemat opdracht
2. Op 19 juni vond in het team docenten een Interactieve Rondleiding plaats naar aanleiding van een didactische vraag die ik mij zelf heb gesteld:
'Op welke wijze en met welke motivatie kan peer tutoring als werk- en leervorm een plek krijgen in het nieuwe leerplan van de opleiding tot verpleegkunde en verzorgenden?'
Twee items stonden met name centraal in deze interactieve rondleiding: -wat zijn onderwijskundige ontwerpen en -wat is peer tutoring? 
Interactief want de collega's zijn met verschillende interacties aan de slag gegaan met steeds daarna een terugkoppeling in de gehele groep. Waarom onderwijskundig ontwerpen de reveu laten passeren? Een nieuw leerplan wordt operationeel in het cohort 2013-2014, maar er staat nog niet vast aan de hand van welk onderwijskundig ontwerp dit leerplan ontworpen zal worden. Daarom een eerste kennismaking met 5 onderwijskundig ontwerpen: 1.Instructional development insitute, 2. Modulariseren, 3. Ontwikkelmodel hybride leeromgeving, 4. 4C/ID en 5. Leerlijnenmodel.
Vooraf aan de 1e interactie zijn de onderwerpen onderwijskundig ontwerpen en peer tutoring door mij kort geïntroduceerd. Bij peer tutoring heb ik gebruik gemaakt van een video op die staat op de Scoop.it pagina van het team. Een video over peer tutroring. En ik heb gebruik gemaakt van het curriculaire spinnenweb van van den Akker (2003), om onderwijskundig ontwerpen uit te leggen:

De visie in het midden van het spinnenweb is de alles verbindende link. De negen onderdelen van het curriculum staan daarom heen en zijn verbonden met die centrale visie en ze zijn ook met elkaar verbonden. Een spinnenweb kan heel strek zijn als alle draden intact zijn. Echter wanneer een draad breekt of beweegt dan heeft dit effect op alle onderdelen van het curriculum. Wanneer je onderwijs gaat ontwerpen dan houd de onderwijsmaker rekening met dit proces en de stappen die elkaar beïnvloeden (posteropzet, 2012)

De visie op onderwijs die centraal staat in het spinnenweb is het resultaat van inspanningen van alle teamleden om te komen tot een visie en was nog niet geïntroduceerd bij de collega's. Tijdens interactie 1 heeft dit plaatsgevonden.
Uiteindelijk is de middag afgesloten met een stemkastjesronde aan de hand van Socrative.com. De uitkomst is bewaard in een excel bestand. De collega's hebben digitaal 7 vragen beantwoord over onderwijskundig ontwerpen en de plaats van peer tutoring in een mogelijk ontwerp. Socrative.com is een handig tool om direct meningen te peilen, een quiz af te nemen of om te evalueren.
De collega's gaven aan het een inspirerende middag te vinden omdat ze nieuwe werkvormen hebben uitgevoerd en geïnformeerd zijn over nieuwe ontwikkelingen die in de opleiding staan te gebeuren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten